LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN QIGONG OCH YOGA

Livet är som att cykla - för att hålla sig i balans måste man vara i rörelse. Balanserande rörelse hittar man både inom Yoga och Qigong men vad ska de…

Fortsätt läsaLIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN QIGONG OCH YOGA