I VÅR KROPP PÅGÅR HELA TIDEN TUSENTALS PROCESSER. SÅ LÄNGE DESSA ÄR I BALANS OCH FLÖDENA I KROPPEN FUNGERAR SOM DE SKA ÄR VI FRISKA, SMÄRTFRIA OCH HAR GOTT OM ENERGI.

Kineserna har länge vetat – och modern forskning har nu bekräftat – att vi påverkar dessa processer hela tiden med våra tankar och känslor. Det innebär att vi genom att ändra vårt sätt att reagera på omvärden även i stor grad kan påverka vår hälsa!

Vill du på djupet komma tillrätta med din hälsa så rekommenderar jag därför att du som tillskott till dina behandlingar hos mig (eller någon annan) även går någon av mina kurser i Silva Ultramind ESP.

Särskilt viktigt är detta vid kroniska obalanser såsom fibromyalgi, olika grader av utmattning, elkänslighet eller kemikalieöverkänslighet.

Den kanske viktigaste pusselbiten för att må bättre är att via hjärnans plasticitet träna om sina ogynnsamma automatiska tankar/reaktionsmönster. Därmed förändrar man även tillhörande fysiologiska reaktioner i kroppen. Därmed inte sagt att dessa sjukdomskomplex bara sitter i  huvudet! 

Vill du få inbjudan när jag ordnar föredrag eller kurs på detta tema? Fyll i formuläret nedan!

Jag delar inte dina kontaktuppgifter med någon annan och du kan när som helst avregistrera dig från listan.