VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER
och det innebär för närvarande att: