Senast uppdaterad: 22-04-14

Vänligen läs och acceptera dessa villkor innan du använder dig av https://healthyhabits.nu och de tjänster som sidan erbjuder.

Genom att anmäla dig eller boka någon av vara tjänster eller aktiviteter medger du samtidigt att du samtycker till dessa villkor. Om du misstycker till något av villkoren, har du inte rätt att boka eller anmäla dig.

Bokning 

Bokning kan göras via hemsidan, via telefon, via mejl eller via sms. Bokningen är giltig först då du mottagit en bekräftelse via mejl. Healthy Habits förbehåller sig rätten att avböja bokning.

Avbokning 

Avbokning görs via telefon sms eller via din inloggning i vårt bokningssystem. Avbokningen är giltig först när du fått en skriftlig bekräftelse via mejl eller sms.

Avbokning som sker senare än 24 timmar innan bokad tid kommer att faktureras till 50%.
Vid uteblivet besök utan avbokning debiteras 100%

Länkar till andra web-sidor

Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor som inte ägs av Healthy Habits och vars innehåll Healthy Habits ej kan kontrollera.

Healthy Habits har inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller tjänster/aktiviteter på dessa länkade hemsidor. Du noterar och godkänner därför att Healthy Habits inte kan ställas ansvarig (varken direkt eller indirekt) för skada eller förlust åsamkad av tredje part. 

Avstängning

Skulle du bryta dessa villkor kan vi med omedelbar verkan och utan förvarning stänga av dig från att använda dig av våra tjänster och aktiviteter.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Vad gäller markanta prisändringar försöker vi informera om dessa via hemsidan minst 30 dagar innan de träder i kraft. Vad som räknas som markant står i vår makt att bestämma.

Kontakta oss om du har några frågor angående dessa villkor.