Den 25 maj 2018 trädde en EU-förordning i kraft för att skydda dina personuppgifter som förkortas GDPR. För att boka behandling behöver du godkänna hur jag hanterar dina kontaktuppgifter samt journaler.

– När du bokar en behandling hos mig, kommer på ett föredrag eller en kurs eller beställer en produkt från min hemsida så kommer du hamna i mitt kundregister med ditt namn, din adress, ditt telefonnumer, e-post och ibland även personnummer för att jag ska uppfylla skatteverkets regler för debitering och för att jag ska kunna nå dig om jag behöver ställa in.
Om du tillåter så använder jag din e-postadress till att 4-6 ggr per år skicka ut ett nyhetsbrev med relevant information, eventuella erbjudanden etc.

– Vid behov för jag journal. I journalen antecknar jag de symtom du söker för samt din sjukdomshistoria och noterar diagnostiska fynd samt vilken typ av terapi du fått vid varje tillfälle. Jag använder mig av Hanos journalsystem som uppfyller alla lagliga krav vad gäller dataskydd, GDP och journalföring. Om du inte begär något annat så spar jag journalen i max tio år efter att du varit hos mig sista gången. Detta för att lättare kunna hitta rätt behandling om du återkommer vid ett senare tillfälle.

– Du har alltid rätt att begära utdrag ur din journal samt att få alla eller delar av uppgifterna borttagna..

– Jag kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part (som t ex ett annat företag). Enligt mina yrkesförbunds etiska regler arbetar jag under tystnadsplikt.

– I vanliga fall har alla företag rätt att lagra nödvändiga uppgifter i ett år från inhämtandet men om det behövs, som i fallet med journaler, har man rätt att lagra dem längre. Jag spar dessa uppgifter tills du ber mig ta bort dem.