Du visar för närvarande VÄGAR TILL HÄLSA I ETT UTMANANDE SAMHÄLLE

VÄGAR TILL HÄLSA I ETT UTMANANDE SAMHÄLLE

Det sista som överger människan är hoppet. Drabbas man av kronisk sjukdom och inte får adekvat hjälp inom sjukvården så griper man gärna efter varje halmstrå. Ett naturmedel som ska göra underverk… en terapeut som man hört är duktig… Helst vill man ”bli fixad”. Det man ofta inte räknar med är att vägen till hälsa och varaktig balans oftast är förenad med eget engagemang, utveckling och livsstilsförändringar.

När bägaren rinner över

Många som söker min hjälp lider miljö- eller livsstilsrelaterade utmattningssjukdomar. Livet har blivit för mycket på ett eller annat plan och kroppen har länge skapat symtom som man helt enkelt ignorerat. Man har tippat över – in i en betydligt större obalans och vet inte hur man ska hantera en ny och ohållbar livssituation.

Människan vill gärna sätta sjukdomsetiketter på olika symtomkomplex och man pratar därför om t ex fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, utmattningsdepression, elöverkänslighet, amalgamförgiftning eller kemikalieöverkänslighet. Listan kan göras längre och ofta finns inga fasta gränser mellan dessa tillstånd utan de flyter in i varandra.

Dessa tillstånd, som vanliga sjukvården har så svårt att diagnostisera, hantera och kategorisera har i regel många, diffusa och växlande symtom i kombination med utmattning och/eller sömnstörningar. Prover som tas är normala men individen mår dåligt.

Reaktion på överbelasning

Gemensamt för alla dessa tillstånd är att man egentligen inte borde klassa dem som sjukdomar utan enligt min erfarenhet är kroppens och själens reaktion på överbelastning av olika slag. Det kan vara inre orsaker som stress eller starka känslor som ligger kvar under lång tid. Det kan också vara yttre belastningar som t ex överarbete, buller, kemikalier eller elektromagnetiska fält.

Det handlar också om hur laddade batterier vi har när vi utsätts för belastning. Har vi ätit eller sovit dåligt en längre tid, sprungit maraton eller blivit försvagade av en influensa så kommer risken öka att komma ur balans. Ofta är det en kombination av olika faktorer som får bägaren att rinna över.

Överbelastat nervsystem

På min klinik ser jag löpande följderna, som t ex ett överexiterat nervsystem som överregerar på olika stimuli och ibland misstolkar nervsignaler som smärta där ingen vävnadsskada finns.Rent krasst skulle man kunna säga att de är individens reaktion på ett övermäktigt samhälle eller en ohållbar situation.

Det finns lika många vägar in i utmattning, psykosomatisk smärta och överkänslighet som det finns individer på jorden. Vi har alla olika styrkor och svagheter och reagerar olika på stimuli – beroende på arv, miljö och livserfarenheter. Därför ser även vägarna mot tillfrisknande olika ut. Den gemensamma nämnaren är att man behöver hitta ett sätt att leva på som organismen mår bra av och skapa en hälsobuffert som gör att man klarar olika typer av belastning bättre utan att själv komma ur balans. Man behöver höja retningströskeln, inse sina gränser och lära sig lyssna på kroppens signaler. Det gäller alla stress- och miljörelaterade sjukdomar.

Att plocka hem sin kraft

Det första man behöver göra för att hitta vägen till hälsa är att definiera vad frisk är. Sätta ett rimligt mål. Mitt budskap är att målet aldrig kan vara att klara av livet på samma nivå och med samma förutsättningar som innan. Miljön eller situationen vi insjuknade i var inte frisk – då hade den inte gjort dig sjuk! Istället behöver vi ta reda på vilka förändringar man kan göra hos individen. Detta både i det yttre och i det inre, för att ge kroppen och själen bästa chans till återhämtning.

Att åstadkomma dessa förändringar är en lång process som kräver tålamod och tid men längs vägen lär man sig mycket om sig själv. Dessuom plockar man hem sin  kraft. Man tar ansvar för sitt eget helande och får kunskap och hälsoredskap att växa igenom resten av livet. Här får du chans att bli en bättre version av dig själv.

Det är bra att ha en erfaren terapeut som bollplank längs vägen och under vissa delar av processen kan det vara värdefullt att få stöttning i form av t ex akupunktur eller homeopati. Det är dock det egna arbetet som är kärnan i behandlingen vid dessa tillstånd.

Vägar tillbaka

Det är en hel rad områden man behöver kartlägga och kanske göra förändringar i för att bygga upp sig igen och hitta kraft, smärtfrihet och balans. Här kommer några av de viktigaste.

Näring

Man behöver titta på vad du ger din kropp för bränsle. Det gör man alltid i relation till vem du är, d v s vilken kroppskonstitution du har, vad du jobbar med, eventuella överkänsligheter etc. Vi vet alla att det inte är bra att tanka en bensindriven bil med diesel men trots det tror vi att samma mat är nyttig och bra för alla.

I samband med detta behöver man också titta på hur du tar upp maten. Fungerar matsmältningen som den ska? Ibland kan det vara relevant att via blodprov kolla nivåer av B-vitaminer och andra viktiga näringsämnen. Kanske behöver du något tillskott.

Andning

När vi pratar matsmältning kommer man automatiskt in på nästa viktiga faktor, nämligen andningen. Snart kommer du förstå varför.

Vi har ingen nytta utav maten vi äter om vi inte kan skapa energi utav den till alla kroppens processer. Energin skapas via förbränning inne i cellerna. För att förbränningen skall kunna komma till stånd behövs syre. Vi vet alla att en brasa som inte får tillräckligt med syre kommer att brinna dåligt och skapa skadliga biprodukter. Likadant är det i kroppen.

I den värld vi lever i idag, hamnar vi lätt i långvariga stresstillstånd. Stressen har många negativa effekter på kroppen, bl a att andningen blir snabb och ytlig. Vi kommer då, relativt sett, att andas ut mer koldioxid. För att cellerna skall kunna ta upp syre effektivt från blodet behövs dock en viss koldioxidnivå, vilket innebär att en snabb andning bidrar till en sämre förbränning och mindre energi.

Här spelar andningsövningar en viktig roll i terapin, dels genom att dra ner stressnivån i kroppen och dels genom att skapa en långsammare andning som främjar syreupptaget i cellerna.

Utrensning

Många kroniskt sjuka som kontaktar mig frågar om de kan få hjälp att lägga upp ett effektivt utrensningsprogram. Det finns djupt inrotat i den svenska naturmedicinska folksjälen att fasta och utrensning av upplagrade gifter är det viktigaste för att återfå hälsa. Man föreställer sig att man av mig ska få en lista på kosttillskott, ett faste-schema och kanske instruktioner för en leverrening.

Här ser jag det faktiskt lite tvärtom. Finns det gifter och sura ämnesomsättningsprodukter i kroppen som skapar smärta eller andra obehag så behöver man titta på varför de ligger där. Kroppen är ett fantastiskt system som, när den fungerar som den ska, tar hand om och neutraliserar och/eller för ut skadliga ämnen. Fungerar inte det så är det utrensningsorganen som i första hand behöver stöttning för att kunna utföra sitt jobb. Eller så dricker man för lite vatten.

Man behöver också titta på individen och dess allmäntillstånd. Att avgifta kroppen – även om organen är i skapligt skick – är en påfrestning för kroppen och kan förvärra tillståndet betydligt om man går för fort fram.

Rörelse

De flesta som vill hitta vägen till hälsa, söker i första hand bland kost och träning. Det är också ur mitt perspektiv viktiga faktorer men i båda sammanhangen är det viktigt att titta på individen och skapa en individuell plan.

Rörelse är liv. Stagnation är död. Alla behöver vi någon typ av rörelse för att kroppen ska fungera som den ska. Muskler, senor och leder ska hålla sig mjuka och smidiga, ämnesomsättningen skall hålla farten och blod- och lymf-cirkulation ska fungera. Även för det psykiska välmåendet är det viktigt med rörelse. I kinesisk medicin lägger vi till en aspekt här, nämligen att qi (livsenergin) ska flöda fritt, åt rätt håll och lagom mycket.

Det är dock viktigt i sammanhanget att inte alla mår bra utav konditionsträning eller styrketräning. Det finns många sätt att röra sig på och för vissa individer är det mycket hälsosammare och mer läkande med en lugn promenad, ett yogapass eller en skön simtur. I ett prestationsbaserat samhälle som det vi lever i är det väldigt många som har konstant stresspåslag och då kan hälsosammaste träningen vara att  dra ner på takten och hitta inre ro – varje dag.

Sömn

Att sova bra är viktigare för hälsan än vad många är medvetna om. Det är under sömnen kroppen lagar och bygger upp det som slitits ner under dagens aktivitet. Rent mentalt bearbetar vi också saker genom våra drömmar. En störd sömn behöver åtgärdas i möjligaste mån för att få bästa förutsättningar för läkning.

Energi

Man behöver lära sig bli uppmärksam på sin energinivå. Vad är det som ger energi? Vad gör dig istället ouppmärksam, trött eller kraftlös? Kanske behöver man göra vissa justeringar i sitt liv. Det kan vara små saker som gör skillnad, som t ex att byta ut några timmars skärmtid per vecka mot vila eller mot en promenad i skogen. Det kan också vara större saker som att rensa vinden, ta hand om trasiga relationer, flytta eller byta jobb. Eller möblera om i huvudkontoret! Det kommer vi in på i nästa punkt.

Tankar, känslor och mentala mönster

Allra viktigast att jobba med psyket. När man kommer till den punkten i behandlingen är det dock många ur den här gruppen av patienter som backar. Man har själsliga sår av att inte ha blivit respekterad för sina kroppsliga symtom och har fått höra att ”det sitter bara i huvudet”. Jag får ibland höra att ”hjälper det med mentala övningar så har man inte varit sjuk på riktigt”. Inget kunde vara mer fel. Det är viktigt att förstå att kropp och själ har ett intimt samband. Man kan inte ha kroppsliga symtom utan att psyket påverkas och man kan inte heller ha psykiska symtom utan att känna det i kroppen. Det här gäller i båda riktningar – både positivt och negativt.

Det är inte så många processer i kroppen vi kommer åt att förändra med viljekraft. Kunde vi det skulle vi inte behöva ha några sjukdomar eller symtom. Vi kan dock påverka två saker – vår andning och våra tankar. Tankarna skapar känslor och känslorna påverkar kroppens processer. Vi kan styra hur kroppen mår genom att modulera med våra tankemönster.

För att detta ska fungera behöver man dock lära sig en form av självhypnos så att man på ett effektivt sätt kan skapa nya neuronnät i hjärnan och ändra sina automatiska mentala responser till mer positiva varianter. På det viset kan man skapa en helt ny kemi i kroppen. Det tar lite träning men är absolut ingen omöjlighet. Är man öppen för att jobba ur detta perspektiv kan man åstadkomma mindre mirakel. Att tvinga sig själv till positiva tankar kommer dock inte att fungera.

Det är klart jag kan bli frisk

När man läser det så här kan det kännas övermäktigt att få så många bitar på plats. Jag sticker inte under stol med att det är ett pågående arbete under lång tid – men det är också så att alla faktorer påverkar varandra. Vad man börjar med beror helt på person och situation men när man fått resultat på ett område kommer även faktorer ur de andra områdena börja balansera upp sig. Det ena föder det andra. Viktigt är förstås att jobba med sitt psyke så att den naturliga tanken blir: Det är klart jag kan bli frisk.

En slingrig väg

Genom telefonsamtal har jag förstått att det går rykten om mig i Stockholm om att jag har botat hundratals elöverkänsliga. Det är inte sant. Faktiskt inte alls. Jag har dock under åren inspirerat och stöttat många kroniskt sjuka människor till att hitta nya vägar och andra värden i livet för att skapa mer balans. I den mån de sen blivit friska har de gjort det mesta jobbet själva. De har lärt sig att vägen inte är spikrak utan den går – liksom livet i övrigt – upp och ner. Efter bakslag kommer framsteg och sen kanske bakslag igen. Men sen en vacker dag upptäcker man att man är mer frisk än sjuk och sen går det lättare framåt. Genom medvetet arbete har man skapat nya automatiska program i hjärnan och nya hälsosammare vanor som skapar en friskare vardag.

Kom ihåg att det är du och ingen annan som har makten över ditt liv och kan fatta dina beslut. Ju mer du jobbar med dig själv och lär dig vem du är och vad du behöver ta och ge för att må bra, desto bättre beslut kommer du att kunna fatta både för dig själv och din omgivning. Livet är ett samspel. Du kommer lära dig utgå mer från ditt hjärta och det kommer att smitta av sig. Du förändrar inte bara dig själv utan får chans att inspirera andra också till ett bättre liv.

Karin Stenberg

Karin Stenberg är verksam inom Personlig utveckling och Komplementär medicin sedan snart 20 år. Hon driver företaget Healthy Habits i Kristinehamn och Tyresö där hon ger behandlingar och håller kurser och föredrag på temat hälsa.

Detta inlägg har 2 kommentarer

 1. Karin Stenberg

  Hej Åsa! Den situation du hamnat i låter verkligen inte rolig. Elöverkänslighet är ett av kroppens sätt att uttrycka överbelastning. För varje elöverkänslig individ finns det olika anledningar till denna överbelastning och oftast är det en kombination utav långvarig stress, näringsbrister och feltolkningar i hjärnan som gör att kroppen skapar symtom av små retningar som normalt inte skulle påverka. Detta går att lära om med mentala tekniker.

  Jag kan dock inte ge några specifika råd utan att ha träffat dig och kartlagt din situation och dina specifika känsligheter och symtom. Jag vill dock förmedla att det finns en väg tillbaka från elkänslighet men det kräver engagemang och kan ta lite tid även med hjälp och konsultation.
  /Karin på Healthy Habits

 2. Åsa

  Hej läste om dig här och undrar lite vad du gjort för att hjälpa elöverkänsliga? Jag misstänker att jag kan ha blivit detta. Det kom ganska plötsligt de senaste månaderna då det har satts upp alltfler antenner och master i mitt område . Har fått en massa massa symptom och vet inte riktigt vad jag ska göra. Känner mig lite fast här i min bostad då i karantän för är i riskgrupp samtidigt som mår dåligt av strålningen här tror jag !
  Vad har du gett för råd till elöverkänsliga?
  Jag kan inte jobba då riskgrupp, pluggar men det Oxå svårt då blir yr o okoncentrerad när använder data o telefonen o får tryck i huvud, bröst o hals . Kan även känna av det då datorn o Wi-Fi av . Hade tänkt försöka hitta hemma jobb men tveksamt nu om jag klarar av o jobba digitalt .

Lämna ett svar