KoppningKoppning har använts sedan tusentals år i Kina och stora delar av världen. Även här i Sverige var koppning vanlig fram till början av 1900-talet.  Med hjälp av eld eller pump skapas undertryck i koppar som sätts på huden så att vävnaden sugs upp i koppen. Detta har många positiva effekter på kroppen och är effektivt vid ett flertal sjukdomsbilder.

På 1950-talet gjordes en serie parallella studier i Kina och forna Sovjetunionen som bekräftade koppningens effektivitet. Det ledde till att koppningen etablerades som en officiell terapiform i Kina och än idag används på sjukhus för traditionell kinesisk medicin över hela landet. Man behandlar bl.a. värk i muskler och leder, astma, förkylning, kronisk hosta, matsmältningsbesvär, vissa hudåkommor och högt blodtryck.

Hos mig kan du få koppning  i samband med en akupunkturbehandling  eller massage. Jag använder mig såväl av klassiska kinesiska eldkoppar av glas, plastkoppar med pump och de här i väst vanligare silikonkopparna. Läs mer nedan om de viktigaste effekterna av koppning.

Påverkan på muskler och senor:
Koppningen ökar blodcirkulationen i musklerna och skingrar blodstockningar vilket har påtaglig effekt på stela muskler. Behandlingsmetoden ökar även lymfflödet, vilket medför att cellernas avfallsprodukter på ett effektivt sätt kan avlägsnas från bindväven. En positiv följd av detta är att det lindrar muskelsmärta. Vidare kan vi vid olika typer av skador öka tillflödet av blod och lymfa lokalt och därmed påskynda läkning.

Påverkan på leder:
Koppning påverkar blodflödet runt leden och sekretionen av ledvätska. Eventuella muskelspasmer runt leden kan hävas. Koppning kan vara mycket effektivt vid mild ledgångsreumatism.

Påverkan på lymfsystemet:
Det lymfatiska systemet har flera funktioner i kroppen. Dels är det viktigt för kroppens försvar då det hjälper kroppen att filtrera ut bakterier och tillsammans med mjälten bildar vita blodkroppar som är en viktig del av vårt immunförsvar. Dels samlar det ihop och för bort slaggprodukter som bildas i cellens metabolism. Om bortförseln av slaggprodukter inte fungerar tillfredsställande så samlas de istället upp i bindväven och orsakar smärta. Koppning, och då särskilt koppningsmassage då man låter kopporna glida över huden, stimulerar lymfcirkulationen och för därför med sig en effektiv utrensning av slaggprodukter och ett starkare immunförsvar.

Påverkan på huden:
Koppning ökar blodcirkulationen, temperaturen och metabolismen i huden, ger bättre funktionerande svett- och talgkörtlar samt befrämjar hudandningen. Den drar också ut slaggprodukter ur huden och stärker hudens motståndskraft mot yttre påfrestningar.

Påverkan på organen:
Enligt den kinesiska medicinen går de 12 huvudmeridianerna genom huden. Meridianer är banor i vilka kroppens livsenergi (qi) flödar. Längs meridianerna finns punkter som är direkt länkade till de inre organen. Genom att stimulera specifika punkter med akupunktur, massage eller koppning kan vi påverka ett specifikt organs flöde av blod och qi.

 

AKUPUNKTUR

Vid akupunktur sticker man genom huden med tunna sterila engångsnålar. Man sticker på specifika punkter som löper längs olika funktionsflöden i kroppen (meridianer). Målet med

Läs mer »

MOXABRÄNNING

Ingen akupunktör kan ge fullständiga behandlingar utan att använda sig av moxa. Akupunktur och moxa  hör så intimt samman, att den kinesiska benämningen för akupunktur,

Läs mer »

QI GONG

MEDICINSK QIGONG ZHINENG QIGONG är en medicinsk qigong, anpassad till den moderna människan, som tränar både kropp och sinne.  Vid regelbunden träning blir du starkare och

Läs mer »

BOKA BEHANDLING

FAQ