akupunkturdocka kvinnaTraditionell Kinesisk Medicin (TKM) är en av världens äldsta och mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats och förfinats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med fakta till en enorm visdoms- och erfarenhetsbank. Kunskapen gick ofta inom familjer och många olika grenar med samma grundprinciper men lite olika tillvägagångssätt utvecklades. 

Det typiska för TKM är helhetssynen. I den kinesiska filosofin ser man allt som en enhet där alla människor, djur, växter, planeter och alla universums delar ses som olika manifestationer av helheten. Människan skall leva i samklang med naturen och följa med i naturens växlingar.
Hänsyn tas därför till hela människan och samspelet mellan kropp och psyke. Man ser att  omgivande miljö,  relationer och livsstil påverkar en människas tillstånd och hälsa.

Enligt TKM  finns det energibanor – meridianer – i kroppen som försörjer kroppens alla celler med näring och energi och förbinder alla organ och vävnader med varandra. Om detta energiflöde störs så uppstår obalanser i kroppen som så småningom kan leda till sjukdomar. Både yttre faktorer (som klimat, kost, bakterier etc) och inre faktorer (starka känslomässiga yttringar som långvarig sorg, oro, ilska stress etc.) kan skapa obalanser. Med olika tekniker  strävar man efter att uppnå balans och flöde i dessa meridianer och därmed god hälsa.

Med TKM kan man behandla både akuta och kroniska sjukdomar. Den här behandlingsformen kan fungera bra som ett alternativ eller komplement till västerländsk medicin. Här får du ett bra stöd att själv ta tag i din hälsa och en behandling med resultat som består.

Traditionell Kinesisk Medicin omfattar flera olika behandlingsmetoder. De viktigaste är:

  • Akupunktur (med tunna sterila engångsnålar)
  • Moxa – värmebehandling av punkter med örtbränning eller värmelampa
  • Koppning
  • Diet (inkl. örtmedicin)
  • Qi gong (inkl. meditation, andningsövningar och Xin Ping)
  • Övriga livsstilsråd

Oftast kombineras flera av ovanstående metoder i ett skräddarsytt behandlingsprogram för patienten.

WHO rekommenderar Klassisk Akupunktur/ TKM som behandlingsform vid ett hundratal åkommor, tex allergier, astma, blodtrycksstörningar, hormonella obalanser, idrottsskador, immunstörningar, matsmältningsbesvär, menstruationsrubbningar, nedstämdhet, smärttillstånd, stress/utbrändhet, övervikt och beroendeproblematik (t ex rökning och sötsug). Läs hela rapporten här: Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials

AKUPUNKTUR

Vid akupunktur sticker man genom huden med tunna sterila engångsnålar. Man sticker på specifika punkter som löper längs olika funktionsflöden i kroppen (meridianer). Målet med

Läs mer »

KOPPNING

Koppning har använts sedan tusentals år i Kina och stora delar av världen. Även här i Sverige var koppning vanlig fram till början av 1900-talet.

Läs mer »

MOXABRÄNNING

Ingen akupunktör kan ge fullständiga behandlingar utan att använda sig av moxa. Akupunktur och moxa  hör så intimt samman, att den kinesiska benämningen för akupunktur,

Läs mer »

QI GONG

MEDICINSK QIGONG ZHINENG QIGONG är en medicinsk qigong, anpassad till den moderna människan, som tränar både kropp och sinne.  Vid regelbunden träning blir du starkare och

Läs mer »