akupunkturdocka kvinnaKlassisk Akupunktur är en av världens äldsta och mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats och förfinats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med fakta till en enorm visdoms- och erfarenhetsbank. Kunskapen gick ofta inom familjer och många olika grenar med samma grundprinciper men lite olika tillvägagångssätt utvecklades. 

Det typiska för Klassisk Akupunktur är helhetssynen. I den kinesiska filosofin ser man allt som en enhet där alla människor, djur, växter, planeter och alla universums delar ses som olika manifestationer av helheten. Människan skall leva i samklang med naturen och följa med i naturens växlingar.
Hänsyn tas därför till hela människan och samspelet mellan kropp och psyke. Man ser att  omgivande miljö,  relationer och livsstil påverkar en människas tillstånd och hälsa.

Enligt Klassisk Akupunktur  finns det energibanor – meridianer – i kroppen som försörjer kroppens alla celler med näring och energi och förbinder alla organ och vävnader med varandra. Om detta energiflöde störs så uppstår obalanser i kroppen som så småningom kan leda till sjukdomar. Både yttre faktorer (som klimat, kost, bakterier etc) och inre faktorer (starka känslomässiga yttringar som långvarig sorg, oro, ilska stress etc.) kan skapa obalanser. Med olika tekniker  strävar man efter att uppnå balans och flöde i dessa meridianer och därmed god hälsa.

Klassisk Akupunktur kallas ibland även för TKM (Traditionell Kinesisk Medicin). I samband med Kinas kulturrevolution på 1960- och 70-talet standardiserades akupunkturen i Kina och utarmades då på en del av sin själ. Denna standardiserade modell kom att kallas Traditionell Kinesisk Medicin (TKM eller TCM på engelska) och är den variant som undervisas på universiteten i Kina idag. Den klassiska Akupunkturen har dock levt vidare, främst genom västerlänningar som var i Kina och lärde sig akupunktur före Kulturrevolutionen. Allt fler akupunkturskolor i väst överger den strikt kontrollerade Traditionella Kinesiska Medicinen till förmån för den djupare och mer individualiserade Klassiska Akupunkturen. Våra kinesiska kollegor uppskattar  väldigt att vi förvaltar denna kunskapsskatt och detta kulturarv åt dem tills det kinesiska politiska klimatet  tillåter en återbefruktning till Kina.

Med Klassisk Akupunktur/TKM kan man behandla både akuta och kroniska sjukdomar. Den här behandlingsformen kan fungera bra som ett alternativ eller komplement till västerländsk medicin. Här får du ett bra stöd att själv ta tag i din hälsa och en behandling med resultat som består.

shutterstock_129068186Klassisk Akupunktur/TKM omfattar flera olika behandlingsmetoder. De viktigaste är:

  • Akupunktur (med tunna sterila engångsnålar)
  • Moxa – värmebehandling av punkter med örtbränning eller värmelampa
  • Koppning
  • Diet (inkl. örtmedicin)
  • Qi gong (inkl. meditation, andningsövningar och Xin Ping)
  • Övriga livsstilsråd

Oftast kombineras flera av ovanstående metoder i ett skräddarsytt behandlingsprogram för patienten.

WHO rekommenderar Klassisk Akupunktur/ TKM som behandlingsform vid ett hundratal åkommor, tex allergier, astma, blodtrycksstörningar, hormonella obalanser, idrottsskador, immunstörningar, matsmältningsbesvär, menstruationsrubbningar, nedstämdhet, smärttillstånd, stress/utbrändhet, övervikt och beroendeproblematik (t ex rökning och sötsug). Läs hela rapporten här: Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials

 

 

 

Nyfiken på mer? Klicka dig vidare via länkarna nedan:

Är det bara flum eller finns det forskning på akupunktur?