Sunt förnuft säger att ett medicinsystem som funnits kvar och vidareutvecklas under flera tusen år är ett system som fungerar. Man ska dock ha i åtanke att den traditionellt kinesiska synen på människan i allmänhet  och på medicin i synnerhet har en helt annan ”grammatik” än den konventionellt västerländska medicinen.

forskning förstoringsglasDen kinesiska medicinen utgår från människan som ett energisystem som för att bibehålla balans (hälsa) bör vara i samklang med sin omgivning. Man använder sig av begrepp som Qi, Yin och Yang, vilket är subjektiva företeelser som står för tillstånd eller processer som man kan uppleva men oftast inte mäta. Huvudsyftet är att hitta och korrigera obalanser innan det behöver gå så långt som till vävnadsskador eller andra fysiskt påvisbara fynd.

Västerländsk medicin däremot, ser människan som ett system av kött och blod och vill kunna se och helst mäta förändringar objektivt. Har man symtom men inga positiva provsvar  eller andra tydliga förändringar så anses det ofta bara ”sitta i huvudet”.

1000-tals studier har gjorts på akupunktur världen över på allt ifrån tennisarmbåge till Posttraumatisk stress (PTS). Många av dessa kan hittas på PubMed eller Cochrane. Utifrån denna forskning har WHO kommit fram till ett 100-tal diagnoser där akupunktur ger bra resultat. Så bra att man utarbetat en strategi för att fasa in Klassisk Akupunktur/TCM och vissa andra komplementära terapiformer i den konventionella vården under en tidsperiod fram till 2023! Även Sverige har skrivit under denna strategi. Du kan läsa hela strategin här!

För en mycket pedagogisk förklaring till olika typer av forskning på akupunktur och vad de ger, ägna 12 minuter till att titta på denna film: