Välkommen till en Workshop i Effektiv andning. I kinesisk medicin har man i årtusenden pratat om andningens betydelse för hälsan. Nu har forskningen i väst (och framför allt i Ryssland) visat att de hade rätt – andningen påverkar hälsan till en mycket större grad än man förut förstått!

Under en eftermiddag går jag igenom vad som händer i kroppen när vi andas. Vi pratar om andningens påverkan på sömn, idrottsprestationer, astma, blodtryck, viktnedgång mm. Ett annat tema är andningens samband med stress och hur vi kan öka vår stresstolerans.

Vi varvar teori med praktik och gör andningsövningar både med och utan Smart breathe andningsnapp.
Du får också lära dig grunderna i Anaeorobisk träning, ett effektivt sätt att snabbt syresätta kroppens vävnader, förbättra cirkulationen och förebygga smärta.

I priset ingår andningsnapp (490,-), kursdoku-mentation samt fika.

Lämna ett svar