COVID 19

JAG FÖLJER SJUKVÅRDENS REKOMMENDATIONER
och det innebär för närvarande att: