BLODSTATUS

I samarbete med Werlabs och deras provtagningsställen runt om i landet har jag möjlighet att remittera dig för att ta en blodstatus. Du som kommer till min mottagning i Kristinehamn får då åka till Karlstad för provtagning.

En blodanalys kan bli aktuell för att kunna ställa diagnos och hitta rätt behandling. Det kan också vara aktuellt i förebyggande syfte i samband med en hälsorelaterad livsstilsförändring. Då utgår jag från dina provsvar för att i samarbete med dig lägga upp en plan för hur du ska kunna förbättra dina värden och din hälsa.

Blodanalyser bekostas av dig som kund och ingår inte i den normala kostnaden för en konsultation eller behandling hos mig. En läkare tittar på alla provsvar innan de skickas vidare till dig och mig. Detta för att eventuella obalanser som behöver hanteras inom sjukvården skall uppmärksammas.

För att jag ska kunna hjälpa dig med dina provsvar måste provtagningarna beställas genom mig.

 

I FÖREBYGGANDE SYFTE kan man göra Werlabs stora hälsotest för att få koll på flera viktiga områden. 

 • Hjärt och Kärl
 • Diabetes
 • Vitaminer & Mineraler
 • Sköldkörteln
 • Blodstatus
 • Njurfunktion
 

Man kan också göra SPECIFIKA TESTER riktade till bl a

 • Kvinna
 • Man
 • Vitaminer och mineraler
 • Fertilitet och graviditet
 • Allergi
 • Diabetes

Vid misstänkt problem med ämnesomsättningen (sköldkörteln) finns ett särskilt provtagningspaket man kan göra för att få en övergripande bild: Karin Björkegren Jones paket (se nedan).

 

Karin Björkegren Jones är ett yogaproffs, författare, hälsoprofil och dessutom en av Werlabs ambassadörer. Under lång tid har hon förstått hur viktigt det är med en balans för både kropp och själ.

Både inre och yttre obalans kan leda till diffusa symtom som nedstämdhet, trötthet, oro mm, där orsaken till en början kan vara svår att förstå. Tillsammans med Karin har vi tagit fram ett paket som kan hjälpa dig att ta reda på mer om din kropp och analysera dina värden relaterade till vissa av dessa besvär.

Sköldkörtelbesvär är något som Karin bryr sig särskilt om då det verkar vara ett stort problem för framförallt kvinnor – inte minst för Karin själv. Därför har vi tillsammans tagit fram ett extra omfattande Wellnesspaket med fokus på sköldkörteln.

Om du vill läsa mer om vår ambassadör Karin Björkegren Jones, klicka här.