När du kommer till mig pratar vi om vad du behöver hjälp med och kommer gemensamt fram till lämplig behandlingsform. Läs gärna om några av de olika metoderna jag använder mig av på sidorna nedan. Ofta kombinerar jag flera olika  metoder i samma behandling om vi är överens och jag tycker det är lämpligt. Mitt mål är alltid att du ska få en så effektiv och bra behandling som möjligt mot den åkomma du söker för.